INFORMACJE  DOTYCZĄCE
KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA 

 

  • ADMINISTRATOREM CMENTARZA W KUŹNICY I W ZOFIOWIE JEST KS. PROBOSZCZ PARAFII W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ.
  • Informacje na temat kwoty rocznej na utrzymanie cmentarza można uzyskać przez osobisty lub telefoniczny kontakt z Administratorem cmentarza – ks. Proboszczem.
  • Opłaty można dokonać przelewem na konto Parafii z dopiskiem: opłata roczna na utrzymanie cmentarza, imię i nazwisko wpłacającej osoby oraz numer kwatery i grobu za który dokonujemy wpłaty.

NR KONTA Parafii: 92 8951 0009 0005 0786 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

 

PONADTO:

  • INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA REZERWOWAĆ  WYBRANE MIEJSCE NA PRZYSZŁY POCHÓWEK. MIEJSCE ZAREZERWOWANE  OZNAKOWANE BĘDZIE TABLICZKĄ  REZERWACJA. OSOBA ZAINTERESOWANA DOSTANIE  ODPOWIEDNI  DOKUMENT.
  • PRZY KAŻDYM NOWYM POCHÓWKU W MIEJSCU NIE ZAREZERWOWANYM WCZEŚNIEJ  OBOWIĄZUJE OPŁATA  JEDNORAZOWA  ZA MIEJSCE.
  • GROBY ZANIEDBANE BĘDĄ  OZNAKOWANE TABLICZKĄ  LIKWIDACJA . JEŻELI NIE ZGŁOSI SIĘ OSOBA ZAINTERESOWANA GROBY TE W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE ZOSTANĄ ZLIKWIDOWANE .
  • FRAGMENTY I CZYTELNE TABLICE ZLIKWIDOWANYCH NAGROBKÓW  BĘDĄ WYEKSPONOWANE W JEDNYM MIEJSCU NA CMENTARZU I POWSTANIE MIEJSCE PAMIĘCI TAK ZWANE LAPIDARIUM.

 

CMENTARZ JEST MIEJSCEM SZCZEGÓLNYM – WSZYSCY MUSIMY CZUĆ SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA ŁAD I PORZĄDEK.