OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIV Niedziela Zwykła  – 11.09.2022 r.

 1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.
 2. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i bliźniego.
 3. Dziękujemy za posługę sprzątania kościoła i kwiaty za ofiarę na kwiaty następującym osobom: Brygidzie Priske, Danucie Stróżyńskiej, Annie  i Katarzynie Podkońskiej. W tym tygodniu prosimy o posługę rodziny z ul. Myśliwskiej: Czarniak, Bielecki.
 4. Taca dzisiejszej niedzieli przeznaczona na sanktuarium w Skrzatuszu.
 5. Przyszła niedziela, będzie trzecią niedzielą miesiąca, taca na inwestycje w parafii. Dziękujemy za ofiary.
 6. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Świętym znakiem. Zbiórka ministrantów we środę po Mszy św.
 7. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.
 8. Możliwość modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w miesiącu wrześniu codziennie od godziny 17.00.
 9. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
 10. W tym dniu młodzież z naszej parafii weźmie udział w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Skrzatuszu.  
 11. W najbliższą niedzielę Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza, czyli doroczne uroczystości odpustowe.